ผู้อำนวยการ

ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการปฎิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จากสภาพจริงของ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม

อ่านเพิ่มเติม

ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม พร้อมด้วย นางนิภาพร สุพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ประชุมครูและบุคลากร เรื่องการวัดและประเมินผล รวมถึงมาตรการการแก้ปัญหา 0 , ร และ มส. ของนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

รางวัล

จดหมายข่าว

ความคิดเห็น