รร.ปากแพรกวิทยาคม มอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

วันที่ 9 -​10 กันยายน 2564 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม โดยการนำของผู้อำนวยการดำหริ จันทชูโต ดำเนินการมอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน โดยทางโรงเรียนได้แบ่งช่วงเวลาให้นักเรียนแต่ละชั้นเรียนมารับเงินตามวันเวลาที่กำหนด และปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coivd-19) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู