“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

09.1 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[pdf-embedder url=”https://pakprak.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/09.1การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf”]