“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

กระทู้ ถาม - ตอบ

หากต้องการคุยโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สามารถกดปุ่มด้านล่างซ้ายเพื่อสอบถามได้เลย