ติดต่อโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
โทรศัพท์ : 077-259333

231 ม.1 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก อำเภอดอนสัก 84340

Email Pakprak028@gmail.com