รร.ปากแพรกวิทยาคม รับการประเมินความพร้อมก่อนเปิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site)

             วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม รับการประเมินความพร้อมก่อนเปิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายไตรรัตน์ ขุนหลัด สาธารณสุขอำเภอดอนสัก พร้อมด้วย นางสาวชฎาพร ช่วยชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และ นายวิมลชัย จงพัฒน์ ผอ.รพ.สต.บ้านนางกำ โดยมี นายชินวุฒิ แก้วเชื้อ ผอ.รพ.สต.บ้านใน นายสุทธิชัย ไทยสม กำนันตำบลปากแพรก เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอดอนสัก และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านใน เข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้
             ในการนี้ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน รวมทั้งนำคณะกรรมการตรวจสอบห้องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน