แสดงความยินดีกับที่คุณครู เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ "ครูชำนาญการ"​

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสุทธิลักษณ์ เกื้อด้วง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา และคุณครูนิพนธ์ โสภา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ “ครูชำนาญการ” ด้วยความยินดียิ่ง