ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ครบรอบ 32 ปี เพื่อระลึกและตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม โดยการนำของ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ครบรอบ 32 ปี เพื่อระลึกและตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และอบรมบ่มนิสัยมาก่อน และเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากร นักเรียน และเป็นการอุทิศกุศลผลบุญแด่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนทุกท่าน