ดร. ณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์ เครือข่ายคุณธรรม” อำเภอดอนสัก

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ดร. ณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์ เครือข่ายคุณธรรม” อำเภอดอนสัก โดยมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกาศยกย่องบุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง ตามหลักคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ คุณครูพรเพ็ญ ชูชีพ ครูโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

ในการนี้ ได้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนอำเภอดอนสัก เป็นอำเภอคุณธรรม ระหว่างอำเภอดอนสัก กับองค์กรเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่อำเภอดอนสัก โดยท่านจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก และ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ณ วัดดอนสัก (สิงขร) อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี