พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะครู พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และสภานักเรียนโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ดร. ณฐกรณ์ ตำชะอม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.สฎชพ. ผู้บริหารในสังกัด สพป.สฎ1 ข้าราชการในอำเภอดอนสัก และแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ณ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม