“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

ขอแสดงความยินดี กับคุณครู พนัสดา วิมล ครูชำนาญการ ที่ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสุราษฎร์" เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566