ผู้อำนวยการ

ดร.ญฐกรณ์ ดำชะอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว